Optimerade EU-ansökningar med hjälp av LRF Konsult

Med rådgivning kring EU-stöd och Investeringsstöd från LRF Konsult i Uddevalla kan Örjan Johansson på Stale Lantbruk vara säker på att få sina ansökningar optimerade.

Örjan JohanssonPå Stale Lantbruk utanför Uddevalla driver Örjan Johansson en kravgodkänd integrerad nötköttsproduktion med 500-600 djur. En viktigt del i hans produktion är betesmarkerna. Varje vår vänder sig Örjan till LRF Konsult i Uddevalla för att få hjälp med sin EU-ansökan. Tillsammans med Lantbruksekonomen Ingemar Roselin tar det en dag att gå igenom ansökan och alla blocken som ska vara med.

-Arbetet med Örjans ansökan är omfattande. Den består av många skiften varav många är betesmarker med miljöstöd och skötselplaner. Nästan varje år utökas arealen både med åkrar och betesmarker, säger Ingemar Roselin på LRF Konsult.

-Det är svårt att själv vara uppdaterad på allt som rör ansökan. Men med Ingemar Roselin på LRF Konsult fungerar det jätte bra. Han vet verkligen vad han pratar om, säger Örjan Johansson.

Hos LRF Konsult får Örjan råd och hjälp med sin EU-ansökan och kan vara trygg med att han inte missar något i sin ansökan. Ansökan blir optimerad och en beräkning tas fram av årets stödsumma.

-När vi sedan stämmer av prognosen mot utbetalningarna brukar det stämma väldigt bra, berättar Örjan.

För optimering av EU-stöden används LRF Konsults optimeringsprogram dit uppgifterna från SAM-ansökan kan importeras. Eftersom Örjans produktion är KRAV-god lämnas även en redovisning till Kravs certifieringsorgan.

Investeringsstödsrådgivning
Förra året byggdes det ett nytt djurstall på gården och Örjan fick då hjälp med en Investeringsstöds-ansökan. Investeringsstöd kan sökas för att utveckla ett jordbruksföretag och i det här fallet uppkom möjligheten att söka när gården behövde investera i en nybyggnation. Idag står det nya stallet på 900 m2 färdigt och en del av gårdens djur har fått flytta in. Där går de i lösdriftsboxar med halmbädd.

-För investering i djurstallar går det att få 40% av kostnaden för investeringen i stöd men max 1,2 miljoner. Ansökan görs på jordbruksverkets hemsida där man får fylla i uppgifter om investeringen och om företaget, berättar Ingemar.

Till ansökan krävs det flera bilagor som LRF Konsult hjälper dig att sammanställa så som kalkyl, tillstånd, offerter, ritningar, mm. Sedan är det upp till Länsstyrelsen att bedöma och besluta om bifall eller avslag på ansökan utifrån särskilda urvalskriterier.

Hållbart tänk i produktionen
Örjan sköter själv gården och alla djur under vinterhalvåret men under betessäsong och vid ensilageskörd arbetar även dottern Sofia i verksamheten och ytterligare en säsongsanställd. För att göra arbetet så hållbart och lättskött som möjligt under den period som djuren är inne i stallarna har flera byggnader byggts om och anpassats. Bland annat har taket höjts i en byggnad för att det skulle kunna gå att arbete med traktor där och en äldre ligghall har byggts till så att den blir dubbelt så stor. När taket rasade in på gödselstacken på Örjans andra gård Bjällane i februari 2010, på grund av stora snötyngder, valde han att bygga om allt för att det skulle bli så hållbart som möjligt.