Dags att anmäla verklig huvudman i aktiebolag och i vissa föreningar

Har du ett aktiebolag eller är med i styrelsen i en förening? Då ska du anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018 eller fyra veckor efter start om verksamheten är nystartad. Även om företaget inte har en verklig huvudman så ska detta anmälas.

Nya EU-direktiv gör att alla länder i EU måste ha ett register över verkliga huvudmän. I Sverige ska befintliga företag och vissa föreningar anmäla sin verkliga huvudman till Bolagsverket. Anmälan ska göras för att man ska kunna se vem som är verklig huvudman och ska bidra till bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Befintliga företag och föreningar måste anmälas senast den 1 februari 2018. Anmälan sker gratis till och med då, därefter kommer det att kosta 250 kr. Företag och föreningar som registrerats under augusti månad 2017 måste anmälas senast den 30 september 2017. Nystartade som registrerats från och med 1 september i år måste anmälas inom fyra veckor.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Det kan finnas flera verkliga huvudmän eller ingen verklig huvudman. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Vilka måste anmäla verklig huvudman?

Omkring 800.000 företag, föreningar och andra juridiska personer måste anmäla verklig huvudman i Sverige. Dessa är bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, samfällighetsföreningar, stiftelser och ideella föreningar (som har en eller flera verkliga huvudmän). Vi hjälper dig att ta reda på om din verksamhet är en av dessa.

Observera att en anmälan ska göras även om tex en ekonomisk föreningen inte har en verklig huvudman.

De företagsformer som inte behöver göra en anmälan alls är börsbolag, dödsbon och konkursbon, enkla bolag, enskilda näringsidkare, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman samt staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. 

Vi hjälper dig med anmälan

LRF Konsult hjälper dig att ta reda på vem eller vilka som är verkliga huvudmän i ditt aktiebolag eller i de föreningar som du är engagerad i. När vi har alla uppgifter som behövs kan vi göra anmälan åt dig. Anmälan kan endast göras elektroniskt till Bolagsverket med e-legitimation men du kan ge oss fullmakt att lämna de uppgifter som behövs.

Kontakta LRF Konsult för att få hjälp

Har du frågor så kan du vända dig till oss på LRF Konsult i Ulricehamn/Svenljunga.