Dags för bokslut - detta behöver vi av dig

Dags för bokslut! Här finner du en lista på de uppgifter vi behöver av dig. Här kan du även hitta inventeringslistor mm.

Årsbokslutet

Har vi inte redan tillgång till nedanstående material behöver vi det i samband med att vi ska upprätta ditt bokslut.

Checklista material

Årsbokslutslistor tillsammans med inventarielistor hittar du på lrfkonsult.se/arsbokslutslistor.
1. Preliminär skattsedel för beskattningsåret.
2. Slutlig skattsedel för senaste året (kommer i september/december)
3. Samtliga verifikationer och ev. egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot.
4. Förteckning på kundfordringar och leverantörskulder per 31/12 2018.
5. Underskrivna inventeringslistor per den 31 december 2018.
Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet.

Komplettera material till deklarationen 

6. Årsbesked från t.ex. banker och ekonomiska föreningar
7. Förtryckt deklarationsblankett. Den brukar anlända i mars.
8. Övriga deklarationsuppgifter som t.ex. anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbete m.m.
9. Har du sålt fastighet eller dylikt under året, lämna snarast underlag så vi kan hjälpa dig med kapitalvinstbeskattningen.

Kontrolluppgifter för dig som har anställda

Vi behöver ha underlag för upprättande av kontrolluppgifter för anställda tidigt om vi skall hjälpa till med detta. Tacksamt om vi kan få underlag redan när ni gjort klart lönerna i december. Kontrolluppgifterna ska vara Skatteverket och FORA tillhanda senast 31 januari 2018.

Välkommen att ta kontakt med din rådgivare på LRF Konsult. Din rådgivare hjälper dig med MittKontor, inventeringslistor m.m.

Vår kundsupport, öppet helgfria dagar, måndag - fredag mellan kl 08:00-17:00, kan också hjälpa dig i dessa ärenden. Supporten når du på mittkontor@lrfkonsult.se alternativt 0770-77 97 00.

Kontakta oss