Har du drabbats av sommarens torka? Ekonomisk rådgivning till 70% subvention

Torkan har skapat allvarliga konsekvenser för många lantbruksföretagare. Vi hjälper dig att skapa överblick och kontroll för att få pengarna att räcka till nu och hur du kan stärka ekonomin på längre sikt. Just nu får du 70 % subvention på vår ekonomiska rådgivning tack vare stöd från europeiska landsbygdsprogrammet.

Ekonomisk rådgivning för dig som drabbats av torkan

Har du drabbats av sommarens torka? Torkan har skapat allvarliga konsekvenser för många lantbruksföretag. Vi på LRF Konsult hjälper dig att skapa överblick och kontroll för att få pengarna att räcka till både på kort och lång sikt. Just nu får du 70% suvention på vår ekonomiska rådgivning tack vare stöd från europeiska landsbygdsprogrammet. 

Detta ingår i rådgivningen

  • Nulägesanalys (Prelimärt resultat för 2018 och prognos 12 månader, likviditetsbehov för att hantera skördebortfall och foderköp)
  • Upprättande av likviditetsplan och likviditetsbudget
  • Dokumentation i form av handlingsplan på prioriterade aktiviteter
  • Uppföljning vid behov
  • Andra ekonomiska underlag kan ingå för att beräkna effekter av torkan och/eller kontakt med kreditgivare, jordägare med mera

Kostnad

Du betalar 30% av kostnaden, resterande 70 % betalar Jordbruksverket upp till 20 000 kr exklusive moms. Erbjudandet gäller för dig med lantbruksföretag och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter. Hästverksamhet ingår inte om den är huvudsaklig inkomstkälla.

Erbjudandet gäller tom 10 mars 2019.

Komplettera även LRF Konsults ekonomiska rådgivning med subventionerad rådgivning inom foderplanering och växtodling hos företag som erbjuder detta.

Kontakta oss idag för att boka en tid

Läs mer på lrfkonsult.se/ekonomiradgivning-torkan och kontakta din rådgivare idag för att boka tid, eller ring till vårt kontor i Ulricehamn på 0321-173 71. 


LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling finns på över 130 orter över hela landet.