Regionens lantbrukare ser att lönsamheten kommer bli bättre

Lantbrukarna i regionen Västra Götalands och Värmlands Län upplever att lönsamheten har försämrats jämfört med förra våren, men man tror på en positiv utveckling. Det är i den här regionen som flest investerade under 2018. Det visar Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

LRF Konsult och Ulricehamns Sparbank presenterade Lantbruksbarometern 2019 på Tångabo Gård i Varnum, där bröderna Christer och Håkan Sandberg bedriver lantbruk med fokus på mjölkproduktion. På gården finns ett kostall på 230 kor och med totalt 4 robotar som gör att mjölkning kan pågå dygnet runt. Gården har också en gårdsbutik, där man kan handla diverse delikatesser. När Lantbruksbarometern presenterades 14 mars för lokal press så får allmänheten i nästa steg läsa om och ta del av brödernas syn på hur det är att driva och utveckla ett företag inom jordbruksnäringen i Sverige idag.

Bröderna har tillsammans med Christers fru Bodil skapat en verksamhet med flera ben, bestående av mjölkkor, skog, entreprenadmaskiner, en gårdsbutik med kafé och konferenser. De har ett värmeverk som drivs med flis från den egna skogen på 200 hektar och producerar torv till både det egna och några andra stora värmeverk. Då de tog över från sina farbröder 1990 arrenderade de gården och köpte 20 mjölkkor. 1994 byggdes ett stall med 42 platser och 2014 det nya stallet för 230 kor.

Tångabo Gård

På bilden Bodil Sandberg, Tångabo Gård och Anders Andersson, LRF Konsult

Flest positiva svar i Västra Götaland och Värmland

Lantbruksbarometern bygger på 1000 intervjuer med lantbrukare i hela landet. Resultatet har sedan brutits ner i olika regioner där Västra Götaland och Värmland utgör den region där det är flest positiva svar.

Anders Andersson på LRF konsult säger att Sjuhäradsbönder om möjligt är mer positiva.
– Knalleandan gör att många lantbrukare här har flera ben att stå på, precis som bröderna Sandberg, säger Anders Andersson på LRF Konsult i Ulricehamn.

Av regionens lantbrukare upplever 18 procent att de har tillräckligt god lönsamhet för att täcka alla löpande utgifter inklusive en lön (rikssnitt: 18 %). 11 procent svarar att lönsamheten även räcker till framtida investeringar, samma som rikssnittet. Drygt 60 procent av lantbrukarna i regionen investerade under 2018, vilket är flest i hela landet. Här finns även den största investeringsviljan det kommande året, 50 procent planerar för det. Bland annat planerar 17 procent att investera i mark respektive maskiner och 15 procent planerar att investera i djurstallar.

Turism och förädling av gårdens produkter ses som nya affärsmöjligheter

Av regionen lantbrukare ser 11 procent satsning på turism som en ny affärsmöjlighet och 13 procent vill investera i förädling av gårdens produkter. Detta är flest i landet och lika många vill starta energiproduktion för eget bruk. Störst är intresset för solenergi, 84 procent svarade det.

54 procent svarade att de kommer att minska sin mjölkproduktion inom en treårsperiod och sex procent uppger att de kommer att öka den (rikssnitt 16 %). Andelen som vill öka sin nöttkötts-köttsproduktion är något fler i år än i fjol, 21 jämfört med 20 procent (rikssnitt: 20 %).

I regionen finns största andelen lantbrukare, tre av tio, som planerar att avveckla en verksamhet som ett led i att förbättra lönsamheten. Nästan lika många, drygt två av tio, planerar att starta en ny verksamhet av samma anledning.

Tips till Sveriges lantbrukare

• Följ regelbundet upp dina verksamhetsgrenar och ha koll på ditt rörelsekapital.
• Ha en löpande dialog med leverantörer, banker och rådgivare.
• Var lyhörd för marknaden, använd ditt nätverk och var påläst för att fånga nya affärsmöjligheter.
• Reflektera över vad du lärde dig av torkan 2018 och hur du kan använda detta framåt i ditt företag.

Riksrapporten kan laddas ner - du hittar den här 

Kontakta oss