VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Rekordhög lönsamhet för svenska småföretag 2017

2017 blev ytterligare ett rekordår för svenska småföretags lönsamhet enligt rapporten Småföretagens Lönsamhet som tas fram av LRF Konsult. Resultatet baseras på faktiska bokslut från 6 600 småföretag runt om i Sverige och visar att den genomsnittliga lönsamheten har ökat med 0,5 procentenheter till 24,3 procent av omsättningen.

I rapporten analyseras lönsamhetsutvecklingen för riket som helhet och indelat i 15 olika regioner. Rapporten ser även närmare på lönsamheten inom fem branscher där många av företagen är småföretag: handel, bygg, konsulttjänster, service och transport.

Lönsamheten för riket som helhet ökade under året med 0,5 procentenheter och i 11 av de 15 regionerna var lönsamhetsutvecklingen positiv. Störst lönsamhetsförbättring skedde bland småföretagen i norrlandsregionen Västernorrland & Jämtland, där lönsamheten ökade med 2 procentenheter från föregående år.

- Lönsamheten har ökat för fjärde året i rad och landets småföretag är en tillväxtmotor för svensk ekonomi. De drar nytta av den rådande högkonjunkturen och bidrar också bland annat till ökad sysselsättning. När partierna nu formar sina program inför valet i höst hoppas jag att även småföretagarfrågorna finns med, till exempel förslag som stärker konkurrenskraften, säger Anna Ekman, kontorschef LRF Konsult i Ulricehamn och Svenljunga.

Högst lönsamhet hade småföretagen i Uppsala, 27,9 procent, en ökning med 1,3 procentenheter från 2016. Den höga lönsamheten förklaras av regionens relativt sett låga totala kostnader, 43,1 procent av rörelseintäkterna, vilket kan jämföras med Stockholm som hade rikets högsta totala kostnader på 54,7 procent.

Lönsamheten i Västra Götaland på väg ner

Lönsamheten i Västra Götaland har dock gått ned 0,5%, men ligger drygt 1% över rikssnittet på 25,4%. 

- Det som främst påverkar att lönsamheten i Västra Götaland har gått ned något är ökade personalkostnader, vilket i sig innebär att man vågat investera i personalkapital och det borde i sin tur ge en positiv effekt för framtiden, säger Anna Ekman.

Fem branscher med förbättrad lönsamhet

Samtliga fem branscher som har analyserats i rapporten uppvisar förbättrad lönsamhet under 2017. Högst lönsamhet hade konsultföretagen med en genomsnittlig lönsamheten 26,3 procent. I byggbranschen, som under 2016 tappade i lönsamhet till följd av avtrappningen av ROT-avdraget, ökade lönsamheten igen under 2017, med 0,7 procentenheter till 25,5 procent. Den genomsnittliga lönsamheten bland transportföretagen var 24,3 procent och lönsamheten i servicenäringen landade på 23,6 procent.

Även småföretagen inom handeln uppvisade under 2017 en historiskt hög lönsamhet på 9,9 procent. Branschen präglas dock fortsatt av hård konkurrens och låga marginaler, vilka pressas ytterligare av e-handelns framfart.

- Som företagare gäller det att ha koll på trender och bemöta förändrade kundbeteenden och preferenser. Ny teknik och digitaliseringen skapar både hot och möjligheter. Småföretagaren behöver ständigt fundera över hur de ska nå nya kunder, komma in på nya marknader, effektivisera och utveckla verksamheten. För att dra nytta av ett gynnsamt läge gäller det att ha en tydlig plan för sitt företag, avslutar Anna Ekman.

Om Rapporten

Rapporten Småföretagens Lönsamhet följer löpande 6 600 småföretag och analyserar med hjälp av verkliga data från företagens bokslut hur lönsamheten i företagen utvecklas. De företag som ingår har max 10 anställda och en omsättning mellan 400 000 och 10 000 000 kronor. I rapporten ingår företag från olika branscher, såsom bygg, service, handeln, konsultföretag samt transport och logistik. Utvecklingen har analyserats med helårsdata för åren 2012 till 2017. Samtliga siffror presenteras som procent av den totala omsättningen. Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen om inte annat anges.

Vill du läsa hela rapporten?

Här kan du anmäla dig för att kunna ta del av hela rapporten

Lönsamhetsbarometern 2017