VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Sådden klar? Gör ändringar i SAM Internet i tid

När du sått klart allt och inser att det inte blev riktigt som du tänkt dig. Se till att ändra grödan i SAM Internet i tid. Nytt för i år är att du inte längre kan göra ändringar av grödor efter den 15 juni.

Det här kan du ändra fram till den 15 juni

  • lägga till, ändra och ta bort block
  • lägga till, ändra och ta bort skiften
  • ändra grödkod
  • lägga till eller ta bort ekologiska fokusarealer för förgröningsstödet
  • ta emot stödrätter från någon annan om du har minst 4 hektar mark och stödrätter för minst 4 hektar den 12 april
  • ändra eller ange fler produktionsplatsnummer för nötkreatursstöd, kompensationsstöd, ersättning för nötkreatur i ersättningen för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion och för nötkreatur i miljöersättningen för hotade husdjursraser.

Om du vet att du behöver ändra din ansökan ska du göra det så snart som möjligt. Om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller om de meddelat dig att din gård ska kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen. Det betyder att sista dag att ändra ansökan kan vara tidigare än den 15 juni.

Kontakta din SAM rådgivare på LRF Konsult

Kontakta din SAM rådgivare på LRF Konsult så hjälper vi dig med ändringen. Välj ditt närmsta kontor i kontaktformuläret bredvid och ange att du vill ha hjälp med den SAM-ansökan eller vänd dig direkt till din rådgivare.

Det här kan du ändra efter den 15 juni

  • minska arealen på block och ta bort block
  • minska arealen på skiften och ta bort skiften
  • dra tillbaka ansökan om åtagande och/eller utbetalning på skiften i ett eller flera stöd
  • dra tillbaka hela din ansökan om utbetalning i ett eller flera stöd


Du kan ändra det här när som helst under året men om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller meddelat dig att din gård ska kontrolleras får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen.

Inte längre möjligt att ändra gröda efter den 15 juni

En ny tolkning av befintliga EU-regler innebär att det inte längre är möjligt att ändra grödkod efter den 15 juni. Så se till att göra din ändring i tid! 

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.