VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Juridisk rådgivning för markägare i Norrland

På LRF Konsult i Umeå är vi sedan länge marknadsledande inom miljörätt, fastighetsrätt och processrätt. Våra jurister arbetar över ett stort geografiskt område och kan därför erbjuda dig spetskompetens och kvalificerad rådgivning i det mesta inom markägarjuridiken - oavsett om du är skogsägare, exploatör eller villaägare

Juridiska frågor kopplat till din fastighet

  • Tvist i domstol, kommun, länsstyrelsen eller Kronofogdemyndigheten
  • Juridisk rådgivning avseende bygglov och förhandsbesked
  • Arrende, hyra och andra nyttjanderätter 
  • Tvister vid Lantmäteriet, servitut och ledningsrätt
  • Strandskydd och biotopskydd
  • Intrångsfrågor (ersättning vid exempelvis bildande av naturreservat)
  • Miljöskademål och mål om vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet

Lång erfarenhet av fastighetsrätt och miljörätt i Umeå

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens av att agera ombud åt dig som markägare som hamnar i tvist med en privatperson eller myndighet. Med vår juridiska rådgivning inom miljörätt, fastighetsrätt och processrätt kan vi hjälpa dig för att på bästa sätt hantera de juridiska situationer som du som fastighetsägare drabbas av.

Vi är ditt ombud genom hela processen

I många fall kan vi hjälpa dig att aktivera rättsskyddet i din försäkring. Vi vet att om man hamnar i en situation med omfattande lagstiftning, där mycket står på spel, känns det tryggt att få råd och stöd från oss som ombud genom hela processen. Tingsrätt, Mark- och miljödomstol, Mark- och miljööverdomstol, Lantmäteri, länsstyrelsen eller kommun! Vi hjälper dig! 

Om du behöver juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta Ingela Ekholm, juristsekreterare, kontaktuppgifter i formuläret till nedan.

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Ingela Ekholm Juristsekreterare Tfn: 090-10 80 96 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.