VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Juridisk rådgivning inom familjerätt

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom familjerätt, arvsrätt och generationsskiften och erbjuder många olika typer av tjänster inom det familjerättsliga området.

Våra experter ger dig trygghet i livets alla skeden

Vi erbjuder professionell juridisk rådgivning för just din situation. Vi arbetar med allt från skilsmässor och privaträttsliga avtal till komplicerade boutredningar och arvskiften.

Följande är exempel på rättsliga frågor där vi erbjuder rådgivning:

 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Bodelning
 • Fullmakter
 • Testamente
 • Framtidsfullmakt
 • Gåvohandlingar
 • Generationsskifte
 • Bouppteckning
 • Boutredning
 • Förvaltning av dödsbo

Vi hjälper dig att upprätta avtal som förhindrar kostsamma och uppslitande tvister

Det är viktigt att det inte uppstår tvister inom familjen. Vi arbetar med familjerättslig rådgivning i förebyggande syfte och medlar för att undvika uppslitande och kostsamma tvister inom familjen.

Biträder dig som ombud om du/ni befinner er i en familjerättslig tvist

Våra jurister kan även biträda dig och ge rådgivning i familjejuridiska processer.

Varje ärende är unikt och vi arbetar efter just dina förutsättningar.

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta Ingela Ekholm, juristsekreterare, kontaktuppgifter i formuläret till höger.