VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kurs i sparsam körning med traktor

Jordbruksverket har gett LRF Konsult i uppdrag att hålla kurser i sparsam körning med traktor i de fyra nordligaste länen.

Anledningen till satsningen är flera men i första hand vill man minska lantbrukets energianvändning vid traktorarbeten. En energieffektivare traktorkörning har förstås flera andra fördelar som en bättre arbetsmiljö, längre livslängd på maskiner och framför allt en potential att sänka sina kostnader för diesel, allt detta utan någon investering.

Intresserad?

Mer information om kursen hittar du genom att klicka på länken här bredvid.

Anmälan

Gör din anmälan genom att fylla i formuläret här nedan. Senast 15 oktober!

Mitt namn
Min epostadress