VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Elektronisk fakturahantering och rådgivning hjälper Naturskog växa

Naturskog är företaget som har specialiserat sig på skötsel av skogs- och naturvårdsområden med höga rekreations- kultur- och naturvärden. Det kan exempelvis vara tätortsnära skogar, naturreservat och betesmarker. De anlitar LRF Konsult för ekonomi- och lönetjänsten, EFH samt rådgivning.

- Att samarbeta med LRF Konsult som har stor kännedom om vår marknad, jord och skog, vilket kanske inte alltid andra redovisningsbyråer har, är en stor fördel, säger ägaren Peter Saarikoski. LRF Konsult vet vad en rundbalspress är för något och är anpassade till de gröna näringarna, fortsätter han.

Blev årets Spjutspetsföretag 2015
Naturskog blev utsedda till 2015 års Spjutspetsföretag av tidningen Land Lantbruk och bedriver sin verksamhet i Stockholms län. Med de 11 anställda får de hjälp med lön och löpande redovisning varje månad utav Emma Eriksson på LRF Konsult i Uppsala.

- Vi är väldigt nöjda med vår kundansvarig Emma Eriksson. Hon är så pass engagerad i vårt företag att hon känns som en i företaget. Vi får bannor om vi inte sköter oss, det är häftigt faktiskt säger Peter Saarikoski. Emma Eriksson har funnits med och vuxit med oss och känns verkligen delaktig och ansvarstagande, det är unikt fortsätter han.

Nya tekniker underlättar
Naturskog är mycket nöjda med de goda råd och förbättringsmöjligheter de får utav LRF Konsult, nu senast en tidsredovningsapp för de anställda som de har med sig i sina mobiler, en oerhörd förbättring för företaget.

- Vi får hela tiden förslag och rådgivning som ger oss nya vägar att gå. Vårt företag växer så vi kommer nu även att ta hjälp med organisationsfrågor och affärsutveckling utav en affärsrådgivare, avslutar Peter Saarikoski.

Om företaget Naturskog
Naturskog AB ägs av makarna Peter Saarikoski och Eva Pettersson. Verksamheten utgår ifrån Ströms gård utanför Rosersberg i Stockholms län. De har 12 stycken heltidsanställda, förutom markskötsel har de även betesdjur, 200 st nötkreatur och 40 st får. Företaget samarbetar med underentreprenörer som innebär att de dagligen sysselsätter ca 25 personer.