Ett lyckat samarbete!

Den 27 augusti genomfördes kursen ”Miljöhänsyn vid hästhållning” på stall Bjärka Säby Linköping. Ett lyckat koncept mellan Greppa Näringen, LRF Konsult, Linköpings kommun och stall Bjärka Säby.  Deltagarna fick kunskap om hur de på bästa miljövänliga sätt kan sköta rasthagar, hantera stallgödsel och vara väl förberedda inför en miljötillsyn. Ett stort tack till alla som deltog och gjorde kursen lyckad!

   

 

 

 

 

 

Kontakta oss