Dags att lämna kontrolluppgifter - senast 31 januari 2019

Senast den 31 januari 2019 ska du som arbetsgivare lämna kontrolluppgifter för dina anställda för inkomståret 2018 till Skatteverket. Här ger vi dig några tips på hur du smidigt får fram korrekta uppgifter utan massa huvudbry.

 1. Hur mycket bruttolön har du betalt ut under året till dina anställda?
  Använd dig av ditt bokföringsprogram och titta på konto 7010 Löner (har du flera konton med löner får du titta på alla kontona). Jämfört uppgifterna från bokföringen med bruttolön du har redovisat till Skatteverket i din arbetsgivardeklaration. Du kan enkelt ta fram en sammanställning över dina lämnade uppgifter genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst för Moms- och arbetsgivaravgifter och på startsidan scrolla ner till ”Sammanställning över lämnade uppgifter”. Där finner du ”Visa sammanställning flera perioder AG”. Om du har flera anställda får du nu räkna isär hur mycket varje anställd har fått i Bruttolön.
 2. Hur mycket skatt har du dragit av?
  Använd dig återigen av ditt bokföringsprogram och titta på konto 2710 Personalens källskatt (även här får du titta på flera konton om du har valt att ha flera för avdragen skatt). Alla bokförda summor i kreditkolumnen tillsammans utgör den totala summan för året. Har du en anställd är det enkelt, om du har flera anställda får du räkna isär summorna för varje person. Jämför sedan uppgifterna från bokföringen med de uppgifter du har redovisat till Skatteverket. Precis som beskrivet ovan hittar du en sammanställning för vad du har redovisat för avdragen skatt på Skatteverkets e-tjänst.
 3. Har din anställde fått någon kostnadsersättning?
  Den vanligaste ersättningen är bilersättning och du ska markera i kontrolluppgiften om din anställde har fått ersättning för resor med egen bil med 18,50 kr /mil. Om du har betalt ut mer än 18,50 kr/mil är överskjutande del skattepliktig och du ska i så fall räkna med det under Bruttolön. Traktamenten ska redovisas med en bock i ruta 51 om det gäller traktamenten inom Sverige, alternativt i ruta 52 om det gäller traktamenten utanför Sverige. Traktamenten över 230 kr/dag räknas som lön.
 4. Har din anställda tjänstebil och bilförmån?
  Vanligaste förmånen är just bilförmån som kan vara nog så krånglig. Du behöver då uppgifter om hur stort förmånsvärdet är och detta får du reda på genom att använda Skatteverkets e-tjänst Bilförmånsberäkning. Tänk på att titta på ett köpekontrakt eller leasingklontrakt där priser står specificerade. All extrautrustning måste fyllas i separat för att få fram rätt förmånsvärde på bilen. Du ska även lämna uppgifter om den anställde har förmån för fritt drivmedel.
 5. Har din anställde fått några andra förmåner eller kostnadsersättningar?
  Kanske har du som arbetsgivare gett din anställde subventionerade luncher via tex Rikskortet, då har din anställde fått en kostförmån. På kontrolluppgiften behöver du uppge om din anställde har fått kostförmån och hur stor värde det är på förmånen. För 2018 är schablonvärdet för en fri lunch eller middag 94 kr/dag. Du ska också se upp om dina anställde har försäkringar genom arbetet. En kapitalförsäkring som är privat ägd, men som betalas av arbetsgivaren är också en förmån.

  Tänk på att det inte finns något Kontrolluppgiftsprogram att ladda ner från Skatteverket längre, istället ska du använda e-tjänsten Lämna Kontrolluppgifter.

Känns det ändå krångligt finns det hjälp att få - LRF Konsults lönetjänst!

I LRF Konsults lönetjänst får du all hjälp du behöver. Vi erbjuder både en helhetslösning där vi sköter dina löner, semesterberäkningar och kontrolluppgifter samt en rådgivning där du kan få svar från kunniga lönekonsulter.

- I vår lönetjänst köper kunden rätt resurs på rätt plats, säger Therese, lönekonsult i Vänersborg och fortsätter;

- Vi har ofta fler kunder med samma kollektivavtal och kan snabbt lösa olika frågeställningar. Kunden slipper hantera lönebesked till de anställda och vi kan skicka bankfiler direkt till Internetbanken som kunden sedan enkelt får godkänna. Lönetjänsten är kostnadseffektiv och smidig för dig som kund. Du skickar in underlag för löner och vi gör resten. Du behöver eventuellt godkänna filen på banken eller lägga in överföringarna till de anställda. Vi hanterar självklart även kontrolluppgifter, rapportering till Fora (senast 31 januari 2019) och semesterårsskifte. Hos oss får du en helhetslösning för lönehanteringen för din verksamhet.

Tjänster inom Lönehantering

Lönetjänst

Lönerådgivning