Vi välkomnar Michelle till vår juristavdelning

Michelle Alisic kommer närmast från mark- och miljödomstolen och hos oss tar hon emot ärenden inom

  • mark- och miljörätt
  • civilrätt
  • och processrätt

Michelle når du på :

Telefon: 0521-572418

Mail: michelle.alisic@lrfkonsult.se

Kontakta oss