Roligt med bokföring när det är ordning på papperna

På Håkans Leksaker sköter Rikard Jansson all bokföring själv och tar hjälp av LRF Konsult i Vara med rådgivning, bokslut och skatteplanering. Rikard tycker det är roligt med bokföring eftersom han med bra ordning på papper kan få svart på vitt hur företaget går.

Håkans Leksaker är familjeföretaget som sedan 1962 säljer leksaker i Vara. Idag är det Rikard Jansson som driver företaget och har gjort så sedan han tog över butiken från sin far 1997. Rikard jobbar tillsammans med en anställd i butiken som numera ingår i Lekextra-kedjan.

Roligt med bokföring när det är ordning på papperna

Rikard på Håkans LeksakerRikard sköter idag själv all löpande bokföring men tar hjälp av LRF Konsult med rådgivning och när det är dags för bokslut.

-Jag brukar avsätta en dag varje vecka för att sitta med bokföringen, berättar Rikard Jansson på Håkans Leksaker i Vara.

-När jag avsätter tid för administrationen varje vecka blir det inte den stressen, eller pressen, och jag ser fram emot den dagen.

Rikard tycker det är roligt med bokföring eftersom han med bra ordning på företagets papper kan få svart på vitt hur butiken går. Han har för vana att följa upp resultatet när det är färskt och kan på så sätt koppla siffrorna till genomförda aktiviteter.

-Har jag presterat bra så syns det på resultatet, säger Rikard och menar att det ger honom en fingervisning om han är på väg mot rätt håll eller om han behöver bromsa.

Personlig rådgivare på LRF Konsult i Vara

Till stöd har Rikard på Håkans Leksaker en personlig rådgivare på LRF Konsult i Vara. Anneli Bäckdén, Auktoriserad Redovisningskonsult på LRF Konsult, har jobbat med Rikard och Håkans Leksaker under en längre tid och är väl insatt i verksamheten.

-Det fungerar jätte bra med kontakten med Anneli och LRF Konsult, berättar Rikard. Om jag har någon fråga är det bara att lyfta luren, fortsätter han.

När det är dags för bokslut kommer Rikard till LRF Konsult i Vara. Anneli och Rikard diskuterar igenom företaget och skatteplanerar.

-Eftersom Rikard har bra ordning i den löpande redovisningen och har för vana att följa upp, så vill han också ha tidigt bokslut för att sedan kunna inrikta sig på nästa år, berättar Anneli Bäckdén på LRF Konsult i Vara.

Kassan på Håkans LeksakerEffektivisera administrationen

Håkans Leksaker fortsätter med sin utveckling inom administrationen och ska i dagarna byta till ett nytt datoriserat kassasystem. Rikard hoppas att med hjälp av det kunna få fram lite mer statistik för sålda varor. Visst kommer det ta lite tid att lära sig tror Rikard men i slutändan kommer det att hjälpa till att effektivisera företagets administration.