Effektivare administration med hjälp av LRF Konsult

LRF Konsult i Vara värnar om företagarens utveckling och hjälper till med effektiviseringen av administrationen. För Jerkers Åkeri AB innebär det ett långt samarbete med LRF Konsult i form av ekonomisk rådgivning och diskussioner om hur bland annat faktureringen kan skötas smidigare.

Jerker Andersson och Jerkers Åkeri AB har varit kund hos LRF Konsult i Vara sedan mitten av 90-talet. Det som började som en liten enskild firma har idag växt till att bli ett åkeriet med fyra kranbilar, fyra tippbilar för spannmål mm, en truckbil, budbil och lastmaskin. Idag har företaget tio anställda och transporterar det mesta över hela Sverige.Jerker Andersson, Jerkers Åkeri

För LRF Konsult är det viktigt att följa med i kundernas utveckling och värna om företagaren. I Jerkers fall innebar det att det den enskilda firman ombildades till aktiebolag under 2006 efter inrådan av LRF Konsult. Genom att behålla enskilda firman och även starta ett aktiebolag kan man dra nytta av båda företagsformernas fördelar.

Avstämningar, bokslut och skatteplanering med hjälp av LRF Konsult

Idag har Jerkers Åkeri en anställd som sköter bokföringen och lönerna. Tillsammans med Jerker sköts alltså åkeriets mesta administration inne på kontoret. Men några gånger om året kommer Anneli Bäckdén, Auktoriserad Redovisningskonsult på LRF Konsult i Vara ut till åkeriet för att göra avstämningar. När det är dags för bokslut hjälper Anneli på LRF Konsult till med det och upprättar även deklaration och skatteplanering för både aktiebolaget och den enskilda firman som idag består av ett lantbruk och ägandet av fastigheten som verksamheten i åkeriet bedrivs i.

-Det fungerar jättebra med Anneli på LRF Konsult. Hon är verkligen duktig och är väl insatt i företaget eftersom hon har jobbat med oss under en längre tid, säger Jerker Andersson.

Effektivisera administrationen

Jerker föredrar fortfarande att skriva med papper och penna. Men han kan ändå ha en vision om hur åkeriets fakturering skulle kunna skötas på ett smidigare sätt.

-Drömmen hade varit om det hade gått lättare från affär till färdig faktura. Det är roligare att ha kontakt med folk och pussla ihop lassen än att ha koll på alla följesedlar, säger Jerker.

Med hjälp av LRF Konsult kan Jerkers Åkeri nu titta på hur företags administration skulle kunna göras mer effektiv och hur verkligheten kan komma ett steg närmre visionen. Med LRF Konsults Digitalt Baspaket sköter företagaren bokföringen och faktureringen smidigt direkt från mobilen eller på datorn var de än är direkt i EkonomiOnline. När frågor dyker upp kan redovisningskonsulten på LRF Konsult finnas till hands och jobba mot samma system eftersom bokföringensprogrammet är helt webbaserat.