Smidigt redovisningsarbete för Rönnåsens Bygg

Martin Tobiasson på Rönnåsens Bygg delar smidigt på redovisningsarbetet genom att använda EkonomiOnline. Tillsammans med LRF Konsult i Vara sköts all bokföring online. En stor fördel för byggföretaget är att ha alla underlag elektroniskt och att kunna göra projektuppföljningar.

Martin TobiassonMartin Tobiasson har drivit företag under tio års tid och nyligen startat upp Rönnåsens Bygg AB. Företaget utför nybyggnationer och ombyggnationer. De kan erbjuda helhetslösningar på villor där de gör allt från bygglovsritningar till färdiga hus. Idag har bolaget två anställda snickare förutom Martin själv.

Smidigt redovisningsarbete med hjälp av LRF Konsult i Vara

När det kommer till administrationen och redovisningen delar Martin smidigt arbetet i EkonomiOnline tillsammans med LRF Konsult i Vara. EkonomiOnline är en tjänst som erbjuds i samarbete med Fortnox där all bokföring ligger online på webben där flera användare enkelt arbetar i samma system.
-Jag betalar fakturor, fakturerar, söker utbetalningar för utförda ROT-arbeten och gör lönerna. Säger Martin Tobiasson.

LRF Konsult gör den löpande bokföringen och konterar leverantörsfakturorna. De flesta leverantörer e-postar sina fakturor direkt in i bokföringsprogrammet där underlaget sparas digitalt.

Fördel med bokföring online och projektredovisning

För Martin och Rönnåsens Bygg är det en fördel att ha bokföringen online.
-Jag ser fördelar med att ha allt med mig i datorn oavsett var jag är eftersom alla underlag jag behöver finns elektroniskt, berättar Martin.

För att underlätta avstämningen i företaget används projektredovisning i EkonomiOnline. När varje leverantörsfaktura konteras, läggs den på ett projekt. När det sedan är dags att fakturera kunden väljs samma projekt på kundfakturan. Detta gör det möjligt för Martin att följa upp varje jobb, se hur mycket material som har gått åt och följa upp marginalerna.

Inför framtiden och Rönnåsens Byggs utveckling ser Martin fram emot att arbete både med företagskunder och privatpersoner. Målet är att köpa tomter i bolaget och sedan kunna sälja färdiga hus som Martin själv ritar. Men med utökning kommer också behovet av att anställa fler och ett ökat administrativt arbete. I EkonomiOnline känner Martin att det finns potential att utveckla och göra redovisningen mer effektiv för att spara tid. Genom att bland annat arbete ännu mer med projektuppföljning kan Martin ta fram ett riktigt bra koncept för Rönnåsens Bygg.