VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Aktuellt hos oss i Varberg

LRF Konsult vässar organisationen

En omvärld i snabb förändring, med nya kundbehov och konkurrens, ställer krav på en kontinuerlig utveckling av affärsmodeller och kunderbjudanden men också anpassade arbetssätt och på vår organisation. LRF Konsult genomför en rad åtgärder där anpassning av organisationen är en del för att vi ska få större kraft i vårt förändringsarbete med fokus på nya arbetssätt och tillväxt. För att få till en större samverkan inom kontor, mellan kontor och regioner har vi inrättat kontorsenheter.

NYHET  •  2017-09-18 11:49