Arbetsgivardeklaration på individnivå för alla januari 2019

Från och med januari 2019 gäller ny regel för alla arbetsgivare. Arbetsgivare ska redovisa löner och andra ersättningar samt skatteavdrag för varje betalningsmottagare i en ny arbetsgivardeklaration. För företag som är skyldiga att föra personalliggare och som har minst 16 anställda infördes regeln redan 1 juli 2018.

Detta innebär de nya arbetsgivardeklarationsreglerna

De nya sättet att lämna arbetsgivardeklarationer innebär att ersättningar för arbete samt skatteavdrag ska redovisas per betalningsmottagare. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Deklarationerna kan lämnas i Skatteverkets nya e-tjänst som öppnade i juni 2018. Deklarationen ska, precis som i dag, normalt lämnas den 12:e varje månad.

Dessa företag omfattas från och med den 1 juli 2018

Företag inom restaurangverksamhet, tvätteri, frisör och bygg som ska föra personalliggare och som har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med den 1 juli 2018. För byggföretag gäller det att företaget har SNI-kod 41 (byggande av hus). Det innebär att de första deklarationerna enligt de nya reglerna ska lämnas i augusti 2018.

Den 1 januari 2019 gäller reglerna för övriga arbetsgivare

För övriga arbetsgivare blir det aktuellt att lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå från och med den 1 januari 2019. Det innebär att de första deklarationerna enligt de nya reglerna ska lämnas i februari 2019.

Årliga kontrolluppgiften – KU10

Alla företag som är arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift för samtliga utbetalningar för hela inkomståret 2018 precis som tidigare (KU10). Det gäller även arbetsgivare som från 1 juli 2018 ska redovisa arbetsersättningar m.m. i en arbetsgivardeklaration på individnivå.

För inkomståret 2019 ska däremot inte de uppgifter som redovisas i en arbetsgivardeklaration på individnivå tas med i den årliga kontrolluppgiften.

Ta hjälp av oss på LRF Konsult

Vill du bolla om du omfattas av reglerna eller behöver hjälp för att deklarationen ska bli rätt - kontakta oss på LRF Konsult.

Kontakta oss