Byggs det ny väg över dina marker? Skjut upp beskattningen med en ersättningsfond

Om din fastighet berörs av tex ett vägbygge där marken tas i anspråk genom en expropriation eller annan tvångsliknande försäljning kan du i vissa fall skjuta på beskattningen med en ersättningsfond. Vi på LRF Konsult hjälper dig att se över dina möjligheter.

Skjut på beskattningen med en ersättningsfond

När nya vägar ska dras fram runt om i landet påverkas många fastighetsägare. Kanske ska en befintlig väg breddas eller en ny motorväg anläggas. I de fall där din mark tas i anspråk genom en expropriation eller annan tvångsliknande försäljning kan du i vissa fall skjuta på beskattningen med en ersättningsfond. Du kan i samband med din deklaration göra avsättning till en ersättningsfond. På så sätt kan du skjuta upp skatten i upp till tre år. Under tiden får du möjlighet att köpa ny mark som du kan utnyttja ersättningsfonden mot.

Återför ersättningsfonden

En ersättningsfond kan också användas för ersättning för skada vid brand eller annan olyckshändelse på inventarier, byggnader, markanläggningar, mark och på djurlager. Beroende på vilken typ av ersättningsfond som sätts av så är användningsområdet vid återföringen begränsad . Tex får en ersättningsfond för mark bara tas i anspråk för att anskaffa ny mark.

Dispens hos Skatteverket

Om ersättningsfonden inte kan tas i anspråk inom tre år, kan du söka dispens hos Skatteverket för att utöka tiden upp till sex år. Skulle du ändå inte kunna återföra ersättningsfonden efter detta återförs den till beskattning med ett tillägg om 30%.

Kontakta LRF Konsult

Vill du veta mer om möjligheterna för att skjuta upp beskattningen med hjälp av en ersättningsfond? Kontakta då ditt LRF Konsult kontor och boka en tid med en av våra redovisningskonsulter.