Dags för bokslut? Dessa uppgifter behöver vi av dig

Är det dags för bokslut? Vi på LRF Konsult i Vårgårda hjälper dig att upprätta årsbokslut för ditt företag och när det är dags att deklarera upprättar vi din inkomstdeklaration och planerar din skatt. För att kunna göra detta behöver vi uppgifter från dig. Här hittar du checklista på vad vi behöver för material och här kan du själv skriva ut inventeringslistor.

Lämna gärna via vår kundportal MittKontor

Varje år hjälper vi på LRF Konsult i Vårgårda många företagare med deras årsbokslut, deklaration och skatteplanering. För att kunna göra ett bra jobb är det viktigt för oss att få rätt material av dig. Du kan välja mellan att lämna in materialet i pappersform eller elektroniskt via vår kundportal MittKontor. Om du inte redan har en inloggning, kontakta din personliga rådgivare på LRF Konsult så hjälper vi dig.
Till inloggning MittKontor 

Checklista material till årsbokslutet

Senast den 18/1 2019 behöver vi ha nedanstående material av dig. Vill du att ditt bokslut ska färdigställas i januari behöver vi uppgifterna i början av januari.

Tänk på att du som redovisar moms en gång om året och har haft handel inom EU ska lämna momsredovisningen redan den 26/2 2019. 

 1. Preliminär skattsedel för beskattningsåret

 2. Slutlig skattsedel för senaste året (erhålles i september)

 3. Samtliga verifikationer och ev. egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot. 

 4. Förteckning på kundfordringar och leverantörsskulder per 31/12 2018.

 5. Underskrivna inventeringslistor per den 31/12 2018. 
  Hämta den på vårt kontor eller skriv ut din inventeringslista här: 
  Lager jordbruk
  Varulager

 6. Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet. 

Komplettera med material till deklarationen

Senast tre veckor före deklarations-tillfället behöver du lämna in detta:

 1. Årsbesked från tex banker och ekonomiska föreningar

 2. Förtryckt deklarationsblankett. Den brukar anlända i mars. 

 3. Övriga deklarationsuppgifter som tex anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbetet mm. 

 4. Har du sålt fastighet eller dylikt under året, lämna snarast underlag så vi kan hjälpa dig med kapitalvinstbeskattningen.

Kontrolluppgifter för dig som har anställda

Vi behöver ha underlag för upprättande av kontrolluppgifter för anställda tidigt om vi skall hjälpa till med detta. Tacksamt om vi kan få underlag redan när ni gjort klart lönerna i december. Kontrolluppgifterna ska vara Skatteverket och FORA tillhanda senast 31 januari 2019.