Kan jag bli förmånsbeskattad för min jobbmobil?

Vad gäller egentligen när jag som anställd tar med mig jobbmobilen eller datorn hem? Riskerar jag att förmånsbeskattas för det? Vad gäller för arbetsgivaren? LRF Konsult förklarar vad som gäller.

Allt fler företag går över till mobil telefoni, vilket innebär att alla anställda får en jobbmobil. Långt ifrån alla behöver använda telefonen i tjänsten utanför ordinarie arbetsplats. Vad gäller då? Kan de anställda riskera förmånsbeskattning om de tar med mobilen eller datorn hem?

Skattefritt i vissa fall

Användandet av jobbmobilen eller datorn är skattefritt i vissa fall. Skatteverket har just kommit med ett nytt ställningstagande gällande förmån av elektronisk utrustning där de har en generösare inställning än tidigare. I korthet innebär det att det är skattefritt att använda sin mobil eller annan elektronisk utrustning i följande fall:

  • Privat användning av elektronisk utrustning, till exempel en mobiltelefon, eller abonnemang mot fast avgift, som sker på ordinarie arbetsplats i arbetsgivarens lokaler.
  • Om tillgången till elektronisk utrustning med fast abonnemang utanför ordinarie arbetsplats är av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
  • Abonnemang mot fast avgift ska i detta sammanhang ses som en tjänst oavsett om abonnemanget innehåller flera olika funktioner såsom mobil telefoni, sms, mms och surf eller datatrafik. Det innebär att om abonnemanget exempelvis består av både telefoni och surf och det bara är telefonin som är väsentlig för arbetet så blir man inte beskattad för surfen. Det är detta som skiljer sig från Skatteverkets tidigare uppfattning.

Vad är skattepliktigt?

I vilka fall är det då skattepliktigt och när kan jag som anställd bli förmånsbeskattad för min jobbmobil? Om det är tillåtet att ta med den elektroniska utrustningen hem, tex jobbmobilen eller datorn, utan att det är av väsentlig betydelse för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter kan jag bli förmånsbeskattad. Tillåter arbetsgivaren att jag använder jobbmobilen eller datorn privat ska detta också förmånsbeskattas.

För mig som anställd innebär det att jag får skatta för förmånen som ska värderas till marknadspriset, dvs det jag själv hade fått betala för motsvarande utrustning eller abonnemang. För dig som arbetsgivare innebär det ökade arbetsgivaravgifter.

Hur undvika förmånsbeskattning?

Är de anställda inte i behov av att använda jobbmobilen eller annan elektronisk utrustning utanför den ordinarie arbetsplatsen är det också bäst att reglera det privata användandet för att undvika förmånsbeskattning. Detta kan göras via ett avtal mellan arbetsgivaren och de anställda, där det ska framgå när och under vilka förutsättningar jobbmobilen får användas eller inte användas.

LRF Konsult hjälper dig

Känns det oklart vad som gäller för just dig och ditt företag? Kontakta ditt närmsta LRF Konsult kontor och boka tid med en rådgivare.

Kontakta oss