Swish-betalningar – hur ska det bokföras?

Tar du emot Swish-betalningar i ditt företag? Visst är det smidigt, men hur och när ska det egentligen bokföras?

Användandet av Swish ökar hos både privatpersoner, företag och föreningar. Det är en smidig betalningsform som kan användas både vid försäljning av varor och tjänster. Men frågan är hur och när det ska bokföras?

Swish-betalningar anses inte vara kontanta transaktioner enligt Bokföringslagen, därför kan du vänta med swish tills du bokför andra verifikationerna i samband med momsredovisningen. Vid en swish-betalning förs pengarna över direkt från betalarens bankkonto till mottagarens konto. Eftersom det är en överföring av pengar mellan två konton är det alltså inte fråga om en kontant betalning.

Hur ska det bokföras?

Ja, svaret beror på om ditt företag är tvungen att ha ett kassaregister eller inte. Har du ett kassaregister är det viktigt att swish-betalningar registreras på egen knapp eller via en egen rad. På så sätt kan du få med hela försäljningssumman för varje dag oavsett om du har fått betalt kontant eller via swish. Kom bara ihåg att kontanta transaktioner (dvs om du har fått betalt med kontanter) ska bokföras senast nästa arbetsdag.

Är din omsättning inte så stor att du behöver ett kassaregister ska du bokföra swish-betalningar senast i samband med momsredovisningen. Eftersom swish-betalningen registreras omedelbart på respektive bankkonto syns betalningen på kontoutdraget. Här ska du tänka på att det behöver finnas ett underlag till vad betalningen avser. Det bästa är om du har gjort en Kontantfaktura där det framgår vad det är du har sålt, priset och hur mycket momsen är (en Kontantfaktura ska innehålla lika många uppgifter som en vanlig faktura).

Du kan alltså vänta med att bokföra swish-betalningar om du inte har ett kassaregister. Du bokför försäljningen på ett intäktskonto i kredit tex konto 3010 Försäljning varor, momsen i kredit på konto 2611/2621/2631 beroende på vilken momssats och inbetalning i debet på konto 1930 Företagskonto.

Förenkla med en gemensam verifikation

Har du fått många swish-betalningar på samma dag kan du göra en gemensam verifikation för alla och istället bokföra den tillsammans på en verifikation. Om du har kassaregister så gör du redan detta genom ditt dagsavslut som sedan bokförs dag för dag i ditt bokföringsprogram.

En gemensam verifikation ska innehålla samma uppgifter som en vanlig verifikation dvs när köpet är gjort, vad den avser, vilket belopp och vem som är köpare. Om det är ”förenat med svårigheter” att låta kundens namn ingå i verifikationen så behöver det inte framgå. Detta gäller om kundkretsen är anonym eller om uppgift om namn inte registreras i kassaregisteret.

Vad gäller för ditt företag?

Hur länge du får vänta med att bokföra en swish-betalning beror alltså på storleken på ditt företag och på om du är skyldig att ha ett kassaregister eller inte. Din omsättning och hur ofta du redovisar moms påverkar också det hela. Är du osäker på vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta LRF Konsult. 

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Vi finns på drygt 130 orter runt om i landet.