VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Lantbruksbarometern 2018 presenterad hos Jörgen Klasson utanför Värnamo

Lantbrukarna i regionen har landets högsta lönsamhetsindex, plus 56 (riket som helhet plus 5) och inför 2019 är man fortsatt optimistiska. Detta är också den del av landet som flesta investeringar gjordes under 2017. Det visar Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Regionens lönsamhetsindex har ökat 34 procentenheter och gått från 22 våren 2017 till 56 i år. 

Nästan en fjärdel av de tillfrågade upplevde att de har tillräckligt god lönsamhet för att täcka alla löpande utgifter inklusive en lön samt framtida investeringar. Och 6 av 10 har gjort olika slags investeringar under 2017. Nästan 40 procent investerade i maskiner, 15 procent i djurstallar samt 7 procent investerade i övriga byggnader.

- Det finns en oerhörd framtidskraft i regionen och vi ser också att många visar intresse för att förbättra sin lönsamhet ytterligare, både genom att hitta nya affärsmöjligheter och planera åtgärder i befintlig produktion, säger Gustav Grahn /LRF Konsult.

Fortsatta investeringar och ökad produktion

På frågan ”Planerar du att, under de kommande 12 månanderna, göra väsentliga investeringar”, svarade 12 procent att de planerar att investera i byggnader, exklusive djurstallar, 14 procent att de planerar investeringar i djurstallar, en ökning med 4 procentenheter än vad de svarade förra året och 19 procent att de ska fortsätta investera i maskiner, samma siffra som i fjol med då blev utfallet 40 procent. Lika många som i fjol, 27 procent, planerar för att öka mjölkproduktionen de kommande tre åren och 33 procent vill öka nötköttsproduktionen, en ökning med 3 procentenheter.

- När vi ser svaren om man planerar att nyanställa inom två år kan vi konstatera att det har gått från 6 procent 2016 till 16 procent i år, en fantastisk fin siffra och en viktig signal för regionen, säger Gustav Grahn, LRF Konsult Värnamo.
Riksrapporten finns att ladda ner från Swedbank och Sparbankerna eller LRF Konsult

 

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 30:e helårsupplagan.
Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande syn på lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. När det gäller lönsamhetsindexet kan nettotalet variera från minus 100 till plus 100.
På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuar Sifo 1 000 lantbrukare i januari och 500 lantbrukare i september. Intervjuerna till Lantbruksbarometerns vårsiffror har skett 16-24 januari 2018.

 

 

Anna-Lena Jönsson/Swedbank, Gustav Grahn/LRF Konsult, Jörgen Klasson/Företagsledare

 

Följ länken för att ta del av Barometern i sin helhet: LANTBRUKSBAROMETERN 2018

Kontakta oss