Redovisning och rådgivning för företag i Växjö

LRF Konsult är det personliga alternativet för alla ägarledda företag. Det som skiljer oss från andra rådgivare är att vi kan erbjuda den stora organisationens erfarenhet, resurser och kvalitet i kombination med närvaro och förståelse för den lokala marknaden.

Oss träffar du i Växjö

Portrait
Ann Gyllenswärd Arrendeombudsman Telefon: 0470-74 57 57
Portrait
Annika Granquist Reg.Fastighetsmäklare, Kontorschef Växjö Telefon: 0470-74 57 28 Mobil: 0372-657 83
Portrait
Bodil Kvarnemo Nilsson Rådgivare, Redovisningskonsult Telefon: 0470-745705
Portrait
George Horwath Jurist Telefon: 0470-74 57 56
Portrait
Gunilla Ingemarsson Rådgivare, Auktoriserad Redovisningskonsult Telefon: 0470-745719
Portrait
Gustav Grahn Redovisningskonsult Telefon: 0370-69 22 03
Portrait
Kenneth Johansson Lantbruksrådgivare Telefon: 0370-69 22 14
Portrait
Margareta Holmquist Kindlund Specialist intrång jord- och skogsbruksmark, Lantmätare Telefon: 0470-74 57 54
Portrait
Teresa Nordling Specialist intrång jord- och skogsbruksmark, Skogsmästare Telefon: 0470-74 57 53
Portrait
Torbjörn Ohlsson Redovisningskonsult Telefon: 0370-69 22 01

Välj ett annat kontor

Välj ett kontor så kommer vi ihåg det till nästa gång du besöker oss