VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Dags för deklaration och bokslut? Vi hjälper dig!

Vi gör deklaration och boklslut för de flesta typer av bolag och har en särskilt gedigen kompetens inom jord- och skogsbruk. Vill du ha hjälpa av någon av oss i Växjö eller Åseda så är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

Många av våra kunder frågor oss om de kan göra något för att få bokslutet klart fortare och ofta är man även intresserad av att inte betala mer än vad man måste, därför har vi sammanställt en checklista för att göra arbetet smidigare:

 

 • Framgår det vilka papper som hör till verksamheten respektive vad som är privat?
 • Är verifikationerna kronologiskt sorterade?
 • Kontrolluppgifter? Från i första hand arbetsgivare, men även från t ex Försäkringskassan.
 • Momsdeklaration? Om du redovisar momsen flera gånger/år behövs samtliga momsdeklarationer, även för oktober-december.
 • Årsbesked från bank med uppgift om ränta, saldo, lån? Gör gärna en notering på årsbeskedet om vilka konton och lån som är privata respektive vilka som tillhör näringsverksamheten.
 • Har du köpt eller sålt en fastighet under året? Kom då ihåg köpekontrakt, taxeringsvärden, mäklararvoden, lagfarts- och fastighetsregleringskostnader, pantbrevskostnader etc. Ta också med underlag på avdragsgilla förbättringar som du gjort på fastighet som sålts.
 • Inventeringslistor.
 • Har du handlat med aktier under året? Då behövs underlag för inköpspris och försäljningspris.
 • Har du fått utdelning från aktiebolag som du är delägare i? I så fall behöver vi information om hur många aktier du äger. Dubbelkolla också så att det finns med på deklarationen.
 • Körjournal.
 • Gör en extra kontroll - finns alla papper med?

Välkommen!

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL