Framtidsfullmakt - något alla borde ha!

Framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att utse någon som sköter dina ekonomiska och personliga frågor om det skulle hända dig något.

 

Många drabbas förr eller senare av något som gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Tidigare har det enda alternativet varit för de anhöriga att gå igenom en lång och komplicerad process för att ordna god man och förvaltare när det hände.


En framtidsfullmakt underlättar för de anhöriga i en sådan situation samtidigt som du själv har mycket stora möjligheter att diktera villkoren. Du bestämmer:


• I vilka situationer fullmakten träder in. Är det när din make/make/barn bedömer att du inte klarar att sköta dina affärer, eller vill du kanske att det ska krävas ett läkarutlåtande?


• Vem som får fullmakten. Barn, sambo, syskon eller en vän? Vill du så kan du även utse en särskild person som granskar fullmaktshavarens uppdrag.


• Vilka områden som fullmakten ska gälla inom. Ska fullmaktstagaren t ex kunna ta helhetsansvaret över ekonomin, ska hen bara kunna besluta om boendet eller tvärtom?

 

Fullmaktshavaren har en skyldighet att vara lojal och samråda med fullmaktsgivaren i den mån det går och det finns ett starkt stöd i lagstiftningen för att skydda fullmaktsgivarens intressen.

Framtidsfullmakt är en väldigt bra möjlighet för dig att förenkla för dina nära och kära. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Portrait

George Horwath

Jurist Tfn: 070-55 62 959 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Kontakta oss