VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Optimering av EU-stöden - alltid lika viktigt!

Under två kvällar i början av april träffades lantbrukare från Ystad och Skurup för att tillsammans med Lrf-konsult och Knickarps Bil & Traktor fördjupa sig i de regler och nyheter som årets SAM-ansökan innebär samt få en inblick i de produktnyheter som maskinmarknaden har att erbjuda.

EU träff 2016

Kvällarna inleddes med en presentation från Lrf-konsult där Per-Ola Olsson ,Skurup, tillsammans med Jan Erlandsson, Ystad, berättade om de förutsättningar och regler som ligger till grund för årets stödansökan. Förutom att det blev fokus på förgröningsstödet och hur man bäst optimerar detta utifrån sina odlingsförutsättningar presenterades även de "nygamla" miljöersättningarna, minskat kväveläkage och skyddszoner som nu blivit möjliga att söka nya åtagande kring. Vi presenterade även möjligheten att via tjänsten "MittKontor" ha tillgång till hela sin SAM-ansökan i mobil och dator.

 

 

Per Ola Olsson Lrf konsult, Skurup

Kvällen bjöd även på en presentation av företaget Knickarps Bil & Traktor av Jan Johansson om resan man gjort under ett antal år från att företaget startade till att i dag vara en stabil aktör med inriktning på lantbruksmaskiner. Jan betonade vikten av kvalité i alla led från försäljning till eftermarknad och service.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen fick alla möjligheten att botanisera bland traktorer, maskiner och ny teknik i lokalerna hos Knickarps Bil & Traktor.

Knickarps Bil & Traktor

Lrf-konsult tackar Knickarps Bil & Traktor för ett gott samarbete kring arrangemanget och våra kunder för intresset för vår informationskväll.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.