e-postfaktura - faktura via e-post

Med e-postfaktura får du dina fakturor från LRF Konsult direkt i din e-post. Detta ger dig enkel tillgång till fakturorna då du kommer åt dem där du kommer åt din e-post. Fakturorna skickas som en pdf-bilaga till ett e-postmeddelande. Tjänsten är så klart kostnadsfri.

Några av fördelarna med att välja e-postfaktura från LRF Konsult:

  • Stor tillgänglighet - fakturan kan du alltid läsa där du har tillgång till din e-post
  • Stor valfrihet – spar fakturan digitalt, skriv ut på papper eller skicka vidare med e-post
  • Sparar på miljön - ett miljövänligt sätt att ta emot fakturorna

Så fungerar e-postfaktura

Ta emot och betala e-postfakturor
När du anmält att du vill ta emot e-postfaktura från LRF Konsult skickas kommande fakturor till den e-postadress du uppgivit vid anmälan. Fakturorna skickas som en pdf-bilaga i ett e-postmeddelande.  Du kan enkelt spara ner fakturan på din dator eller telefon eller vidarebefordra e-postmeddelandet med den bifogade e-postfakturan till en annan mottagare. För att kunna hantera fakturan på din dator behöver du Adobe reader (eller likvärdig funktionalitet) som du kostnadsfritt hämtar och installerar på din dator.

Hämta Adobe reader>>

Betalning sker enligt din vanliga rutin, till exempel via internetbank.

Felhantering och ändring av e-postadress
Om den anmälda e-postadressen inte fungerar av någon anledning så gör vi ytterligare två försök att sända e-postmeddelandet med e-postfakturan bifogad under kommande dygn, därefter skriver vi ut fakturan och skickar den brevledes till dig. Med den utskrivna fakturan får du ett följebrev som beskriver vad som skett och hur du kan åtgärda problemet.

Om du har anmält dig för e-postfaktura från LRF Konsult men byter e-postadress behöver du göra en ny anmälan för att vi ska kunna uppdatera dina uppgifter.

Anmäl dig för e-postfaktura från LRF Konsult
Du anmäler du dig för e-postfaktura från LRF Konsult här på vår hemsida eller så kontaktar du din kundansvarige på din LRF Konsultkontor. Oavsett så är förfarandet enkelt och de uppgifter du behöver uppge är:

  • Ditt namn
  • Ditt personnummer
  • Kundnummer hos LRF Konsult (finner du på senaste fakturan från oss)
  • E-postadress som du önskar få fakturorna till

Anmälan e-postfaktura>>

Avanmälan
Om du idag tar emot dina fakturor från LRF Konsult via e-post och du vill avanmäla dig gör du detta via nedan länk eller genom att kontakta din kundansvarige på ditt LRF Konsultkontor.

Avanmälan e-postfaktura>>

Kontakta oss