Anmälan e-postfaktura

Jag önskar få mina framtida fakturor från LRF Konsult via e-post. Jag vill härmed anmäla mig för e-postfaktura.

Namn/Företagsnamn
Person- eller org.nr
Kundnummer (finns på din senaste faktura)
E-post
 
Dataskyddspolicy
 

Kontakta oss