Medlem i LRF

De gröna näringarna är en mycket större del av det svenska näringslivet än vi och omvärlden vanligtvis tänker på.

Om man räknar hela kedjan, all näringsverksamhet som bedrivs på jord- och skogsfastigheterna, från föregående till efterföljande led med livsmedels- och skogsindustrin, så kommer man fram till att de gröna näringarna svarar för 10 procent av jobben och 9 procent av BNP i Sverige. Det motsvarar en omsättning som är tre gånger så stor som den svenska fordonsindustrin, dvs Volvo, Saab och Scania tillsammans. Så viktigt är den bransch som är vår och LRFs medlemmar.

Som medlem i LRF är du med och ger styrka åt LRFs arbete för att skapa positiv opinion och goda förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.

Det ska kännas naturligt för alla som har sin näringsverksamhet med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö att vara medlem i LRF.