Därför känns det självklart att börja jobba digitalt

För de allra flesta företagare är den stora utmaningen att få tiden att räcka till. Att i första hand kunna fokusera på det arbete som ger intäkter. För Johannes Löndahl, delägare i Guddeby Gård AB utanför Kungälv, har digitala ekonomiverktyg inneburit mer ordning och tidsbesparing – Ordning i ekonomin och med det administrativa är en förutsättning för att allt ska fungera, konstaterar Johannes.

Sedan början av 1800-talet har familjen ägt och brukat marken där Guddeby Gård ligger. I dag drivs gården av Johannes Löndahl, med sin far Bengt Ingemarsson. Gården brukar 110 hektar varav ca 60 hektar är arrendemark. All mark används till jordbrukets mjölkproduktion genom skörd av gräs och spannmål, ca en tredjedel är betesmark. Här finns 60 mjölkande jerseykor och 100 ungdjur.

För att bredda företagets inkomstmöjligheter är verksamheten tvåbent, kan man säga.

- Jordbruket är basen i företaget. Den andra delen är försäljning av jordbruksprodukter och bränslepellets. Vi har en kranbil för att köra ut varorna till våra kunder, såväl lantbrukare som privatpersoner, säger Johannes.

– De båda verksamheterna drar nytta av varandra. Det gör att arbetsbördan blir ganska jämn över året. När vi behöver jobba på åkrarna säljer vi inte foder och pellets, och vice versa.

Generationsskifte på gården

I köket på Guddebygård

I samband med att Johannes gick in som delägare 2011 gjordes företaget om från handels- till aktiebolag. Samtidigt gjordes ett generationsskifte på gården.

– Det är viktigt att allt går rätt till. Därför tog vi professionell hjälp och anlitadeLRF Konsult. Det är en stor fördel att de har allting, även juridisk hjälp säger Johannes.

Guddeby Gård har sedan många år Anders Abrahamsson, kontorschef för Uddevalla-kontoret, som ekonomisk rådgivare. Han gör bokslutet medan redovisningskonsulten Linda Larsson sköter den löpande bokföringen.

– Den personliga kontakten med min rådgivare är viktig och det fungerar väldigt bra, säger Johannes.

Han har allt mer börjat använda sig av de digitala tjänster som erbjuds. För inkommande fakturor används Elektronisk fakturahantering (EFH), en smart tjänst där man som kund slipper manuell hantering av fakturor.

”Så får jag pengarna att rulla in löpande”

– Leverantörernas fakturor läggs in i systemet. Jag går in på datorn och attesterar. Det är verkligen smidigt och sparar mycket huvudbry. Att som tidigare ha en växande brevhög, som aldrig hinner gås igenom, är väldigt påfrestande.

Johannes har stor nytta av kundportalen MittKontor, som han använder som en digital samlingsplats för alla dokument.

– När jag vill göra en uppföljning och se tidigare resultatrapporter finns allting där. Det blir väldigt lite pappershantering numera, skönt!

– Nu har vi full kontroll, vi sparar tid och kan fokusera mer på verksamheten, summerar Johannes. Det är ganska självklart att det mesta kommer att ske digitalt framöver. Det handlar om att få det enkelt och säkert.

Kontakta oss