VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Mindre stress och mer fokusering med lean

Anna Prejer och sonen Björn driver tillsammans Frösvidal säteri och Frösvidalsgräs, ett företaget som har fyra anställda och flera olika ben att stå på. För att få verksamheten att rulla effektivt krävs bra kommunikation och organisation och för Anna och Björn var Lean Lantbruks utbildning ett självklart val.

Anna på FrösvidalFrösvidal Säteri ligger ett par mil väster om Örebro och förutom produktion och försäljning av färdig gräsmatta, som är deras huvudinriktning, finns flera sidolinjer i företaget. På fastigheten finns 657 hektar skog och 262 hektar åker, därav 55 hektar gräsodling. De har försäljning av stora julgranar för utebruk, hyr ut stallplatser och bostäder och har även ett Bed & Breakfast som är öppet året runt. Det är med andra ord en stor bredd på arbetsuppgifterna och mycket kommunikation som ska gå fram för att allt ska rulla.

- Vi hade ett ganska bra arbetssätt redan innan tiden med Lean Lantbruk, men det har helt klart varit värt att gå utbildningen, säger Anna. Vi upplever allihop att det har gett oss mycket.

Organisationen är en av de punkter som har blivit bättre under tiden med lean. Ett exempel på hur arbetssättet har förändrats är pulsmöten som nu är ett regelbundet inslag varje vecka. Med flera verksamheter parallellt är det lätt att en del information inte når fram, men genom pulsmöten blir alla uppdaterade.

- Kommunikationen och teamkänslan är mycket bättre nu, menar Anna. Alla är mer insatta i företaget och då blir också diskussionerna mer givande. Jag upplever att engagemanget har blivit större, men även att fler idéer kommer fram, eftersom anställda ser en större helhet och vet att de kan påverka. Det har också gjort att vi har blivit medvetna om vad vi ska förbättra och hur vi löser problem.

En whiteboardtavla, förbättringslista och planeringskalender bidrar också till att förbättra överblicken och flera arbetsmoment har blivit standardiserade, med följden att man inte längre behöver avsätta mer än en person till dem. När gräsmattorna till exempel ska klippas, vilket måste ske ett par gånger i veckan, vet alla på vilket sätt det ska ske. Det är en kvalitetssäkring i sig. Uppmärkning av hagar, boxplatser och nycklar till bostäderna är en annan åtgärd som gör att man sparar tid genom att alla direkt vet vad man pratar om.

- Förändringarna är många gånger ganska små, men de förenklar vardagen och det gör att vårt samarbete blir smidigare, säger Anna. Framförallt upp upplever jag att det blir mindre stress och mer fokusering genom lean. Mycket av det vi gör var vi medvetna om att vi borde ta tag i, men det var först med lean som det blev av. Leanarbetet ger struktur.

Lean Lantbruks utbildning är genomförd och avslutad, men leanarbetet fortgår på företaget och man har planerat in återbesök med sin coach Liza Hogen, LRF Konsult, för som Anna säger. Det finns alltid mer att lära.