Så får jag kontroll och kan fokusera på att dra in pengar

Pappersarbetet ser han som fruktansvärt tråkigt. De digitala tjänster som Valdemars Maskinstation i Vara har hos LRF Konsult sparar tid och energi för företagsägaren Sören Eriksson. – Det underlättar för mig, helt klart. Jag behöver jobba mindre administrativt och kan ägna mig åt verksamheten. Jag sitter helst i en grävmaskin och drar in pengar.

1948 räknas som entreprenadfirmans födelseår. Det var då som Sören Erikssons pappa Valdemar började köra med en skördetröska på gårdar runt omkring. Det egna lantbruket har varit ryggraden i verksamheten genom åren och är aktivt än i dag.

Maskinstationen har utvecklats med allt fler medarbetare och maskiner. Enbart under det senaste halvåret har företaget investerat i två nya grävmaskiner. Uppdragen omfattar framför allt anläggningsarbeten inom väghållning, skogsbruk och jordbruk.

Valdemars maskinservice

– Vi är som flest under sommarhalvåret, med upp emot tio anställda. Då har vi mycket jobb med att klippa vägkanter och liknande uppdrag.

Valdemars Maskinstation vänder sig till företag, kommuner, vägsamfälligheter och privatpersoner i Skaraborg. Sedan länge är det Sören som driver entreprenadfirman. Dessutom är sönerna Jonas, Daniel och Niklas intresserade och jobbar i företaget.

Personlig kontakt betydelsefull

LRF Konsult har under många år följt med som en aktiv partner när det gäller ekonomitjänster. Redovisningskonsulten Anneli Bäckdén på Varakontoret är företagets personliga kontaktperson.

– Anneli är väldigt kompetent. Jag har stort förtroende för henne. Den personliga kontakten fungerar väldigt bra. Jag uppskattar verkligen den hjälp jag får, säger Sören.

Bokföringen sköttes tidigare av LRF Konsult via E-bokföring medan Sören fakturerade själv. Sedan förra året sköter han bokföringen digitalt och det jobbas på att alla hans flöden ska bli digitala.

– Visst är det så att digitala tjänster gör det enklare och sparar tid för mig. Dessutom tycker jag att det är fruktansvärt tråkigt att hålla på med pappersarbete. Jag ägnar mig hellre åt att köra maskiner, det som jag tycker är roligt och som drar in pengar till företaget.

Sören har även haft nytta av LRF Konsults juridiska kompetens inom fastighetsmäkleri, då han för ett år sedan köpte en gård.

– Det var en affär direkt mellan mig och säljaren. Det underlättade och kändes tryggt att få hjälp med köpehandlingarna för gården.