Visste du det här om oss?

Vi får Sverige att växa

LRF Konsult ägs av Sveriges största företagarorganisation, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), med mer än 90 000 företagare. Vinsten går till aktivt arbete för svenskt företagande och en levande landsbygd över hela landet.

Tillgång till landets främsta kompetens

Våra rådgivare har aktuell kunskap inom såväl skatt och redovisning som juridik och fastighetsförmedling. Vi anlitas när nya regelverk tas fram, bevakar företagarnas intressen och ser till att du ligger i framkant.


All rådgivning på ett ställe

Ingen annan erbjuder samma bredd i tjänsteutbudet till små och medelstora företag som vi. Oaktat om du behöver tjänster inom Ekonomi, Juridik, Affärsrådgivning eller Fastighetsförmedling.

En partner som ständigt vill bli bättre

Vår målbild är att bli Sveriges bästa rådgivningsföretag och vi genomför kontinuerligt kundundersökningar för att bli en ännu bättre samarbetspartner till våra kunder.
Tack för att du tar dig tid att svara på vår kundundersökning!

Kontakta oss