Kvalitets- och miljöpolicy

LRF Konsults ambition är att inom vårt verksamhetsområde leverera marknadens bästa rådgivning med jämn och hög kvalitet som överträffar kundernas uttalade behov och förväntningar.

ISO 9001Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att följa vårt kvalitetsledningssystem, att arbeta med ständig förbättring och alltid ha kundens bästa i fokus.

Kvaliteten säkerställs genom vår ISO 9001 certifiering.

LRF Konsults verksamhet genomsyras av miljöhänsyn. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen.

Portrait

Har du några frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till vår kvalitetschef.

Maria Hallén, Kvalitets- och Miljöchef Tfn: 08-700 20 09 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.