Frågor och svar

Senast uppdaterad 2018-03-29

Vem är den nya huvudägaren i LRF Konsult?

Altor är ett företag som är specialiserade på utveckla medelstora företag genom ett aktivt ägande. Ambition är att bygga långsiktigt värde och göra skillnad genom att vara en värdefull partner till ägare och ledning. Exempel på nuvarande och tidigare innehav är Byggmax, Max Matthiesen, Carnegie och Helly Hansen.

Varför har LRF valt en ny huvudägare?

LRF beslutade i höstas att hitta en ny huvudägare och partner för att ta LRF Konsult in i nästa utvecklingsskede. Efter en omfattande process har svenska Altor visat sig vara den med störst kunskap och erfarenhet. LRF kommer även i fortsättningen att kvarstå som en aktiv ägare - nu med 25 procent av LRF Konsult. Altor har en lång investeringshorisont och ser stora möjligheter att utveckla LRF Konsult och öka tillväxten för att långsiktigt förbli en konkurrenskraftig aktör på marknaden.

Vad innebär detta för mig som kund?

Du som kund behåller din rådgivare och kontaktpersoner och vårt samarbete fortsätter som vanligt. LRF Konsult får nya förutsättningar att utvecklas för att skapa ännu större affärsnytta för dig som kund.

Vad blir det för förändringar för din rådgivare?

För våra medarbetare fortsätter arbetet som vanligt med fokus på dig som kund. Att LRF Konsult får en ny huvudägare innebär att vi får nya möjligheter och arbetar med samma grundinriktning.

Varför väljer LRF en ny partner?

LRF kvarstår som långsiktig ägare. LRF ser att LRF Konsult kommer att utvecklas ännu bättre med den nya ägarkonstellationen, eftersom de nya huvudägarna tillför stor kunskap om en bransch i förändring och en beredskap att göra de investeringar som behövs för att ta nästa steg.

Vad händer med de lokala kontoren?

Vår lokala närvaro är en unik tillgång. Genom god kännedom om den lokala marknaden och specialistkompetens, är och förblir kontorsnätet en viktig del i utvecklingen av LRF Konsult och i relationen till er kunder.

Kommer LRF Konsults tjänster att bli dyrare?

Med en ny ägarkonstellation ökar ambitionen och möjligheten att hela tiden förbättra och effektivisera våra erbjudanden. Det ska såklart komma dig som kund till del. LRF Konsult ska fortsatt vara prisvärda för er kunder.

Hur kommer kopplingen till LRF att se ut framöver?

LRF blir kvar som långsiktig ägare med 25 procent av LRF Konsult, det gör att de kommer att ha en fortsatt stark koppling till LRF Konsult.

Varför byter ni organisationsnummer?

I och med nya huvudägare byter vi också organisationsnummer.

Kontakta oss