VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Våra värderingar – vad vi står för

LRF Konsult är ett värderingsstyrt företag, där våra värderingar vägleder oss i allt vi gör och hur vi  beter oss gentemot varandra, våra kunder och leverantörer. Genom våra värderingar skapar vi mervärde för kunden, en inspirerande arbetsmiljö och positiv företagskultur där våra medarbetare trivs och får utvecklas till Sveriges bästa rådgivare. Våra kärnvärden är:

  • KUNDVÄRDE SOM GÖR SKILLNAD
  • ENGAGEMANG SOM SYNS OCH KÄNNS
  • AFFÄRSMÄSSIGHET I ALLT VI GÖR