VD har ordet.

LRF Konsult ska fortsätta att göra det enkelt att vara företagare, men vi stannar inte där. Det är i vår rådgivning som vi gör verklig skillnad.

Katarina Hedström KlarinMed basen i nyckeltalen och det ekonomiska flödet hjälper vi företagare att utveckla sin affär och växa som företagare oavsett vilka mål hen har.

Vi förflyttar vår position på marknaden och förtydligar vår roll som proaktiva rådgivare som erbjuder branschunika tjänster med stort digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Ett tydligt, attraktivt erbjudande till alla småföretagare i landet. Hur når vi dit? Det är här ett starkt, enhetligt varumärke är helt avgörande för att attrahera både nya kunder och de medarbetare vi vill ha. Ett LRF Konsult som verkar över hela Sverige, byggt på samma värdegrund med ett enhetligt budskap och agerande från alla medarbetare. Då har vi möjligheten att nå vårt mål. Vi har bestämt oss. Vi ska vara Sveriges bästa rådgivningsföretag. Det gör vi genom att få landets småföretagare att växa.

Välkommen med på resan!

Katarina Klingspor, vd LRF Konsult

Kontakta oss