VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Vision, affärsidé och kunderbjudande

Vår vision

Vi får landets småföretagare att växa.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda rådgivning och tjänster utifrån kundens behov som ger affärsnytta för småföretagaren.

Vårt Kunderbjudande

Vi vill att du som vår kund ska känna att du har valt Sveriges bästa rådgivningsföretag. Våra medarbetare är specialister med bred och djup kompetens inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetförmedling. Vårt uppgift är att hjälpa dig som företagare att utveckla och göra ditt företag framgångsrikt. 

Med en stark lokal förankring och över 130 kontor runt om i landet utvecklar och säljer vi rådgivning med ett helhetsperspektiv inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

Hos oss möter kunder och samarbetspartners hög kompetens, ett starkt engagemang, stolta och professionella medarbetare som arbetar med småföretagarer inom alla branscher.