VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

LRF Konsults styrelse

Här är de personer som ingår i vår styrelse.

Klas Johansson, Partner Altor
Styrelseledamot, ordförande

Petter Samlin, Director Altor
Styrelseledamot

Anders Källström, VD LRF
Styrelseledamot

Nils-Olov Ekholm, Finanschef LRF
Styrelseledamot

Pär Wiklund
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, Unionen.

Maria Bellskog

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, SACO.

Styrelsesuppleanter

David Persson, Associate Altor