VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

LRF Konsults styrelse

Här är de personer som ingår i vår styrelse.

Anders Källström
Styrelseledamot, ordförande.

Jeanna Rutherhill
Styrelseledamot.

Håkan Nilsson
Styrelseledamot.

Johan Andersson
Styrelseledamot.

Gunilla Forsmark Karlsson
Styrelseledamot.

Pär Wiklund
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, Unionen.

Maria Bellskog

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, SACO.

Styrelsesuppleanter
Pär Wiklund
Suppleant, Unionen.

Jörgen Bengtsson
Suppleant, SACO