LRF Konsults styrelse

 

Vi ingår i LRF Konsults styrelse

 

Michael Halbye,

Styrelseordförande

Michael Halbye

Klas Johansson, Partner Altor

Styrelseledamot

Klas Johansson

Petter Samlin, Director Altor

Styrelseledamot

Petter Samlin

Anders Källström, VD LRF

Styrelseledamot
Anders Källström

Nils-Olov Ekholm, Finanschef LRF

Styrelseledamot
Nils-Olov Ekholm

Pär Wiklund

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, Unionen.
Pär Wiklund

Maria Bellskog

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, SACO.
Maria Bellskog

Styrelsesuppleanter

David Persson

Associate Altor