VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

LRF - vår ägare

LRF Konsult är helägt av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Sveriges största företagarorganisationer med mer än 90 000 småföretagare.

Vi lever och andas företagarfrågor varje dag, både inom LRF och LRF Konsult. Alla våra beslut fattas i Sverige och våra vinstmedel går tillbaka till svenska småföretagare i form av påverkansarbete och medlemsförmåner. Detta skiljer oss från konkurrenter som som är delägarstyrda och med utländska nätverk i bakgrunden.

LRF Konsult är LRFs största affärsdrivande företag och har ett mycket gott samarbete med övriga företag inom organisationen, vilket ger fördelar även för våra kunder.

Vår specialitet är ägarledda företag - i alla branscher.

Mer om LRF på www.lrf.se.