Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet

För att leva upp till bestämmelserna i Penningtvättlagen måste vi på LRF Konsult säkerställa identiteten på våra kunder. Detta innebär att vi kan komma att be dig om giltig id-handling när du vill bli kund hos oss.

Utöver detta har även LRF Konsult enligt Penningtvättlagen en skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorverksamhet till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.

Kontakta oss