VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Om PuL och penningtvätt

Information om behandling av personuppgifter hos LRF Konsult.

Personuppgifter som lämnas till LRF Konsult kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Med personuppgift avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person t.ex. uppgifter som du för din egen eller för din huvudmans räkning lämnar när du blir kund hos oss. I vissa fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med underleverantörer eller andra bolag i LRF koncernen, som också är skyldiga att följa bestämmelserna i PuL.

Vi använder också dina uppgifter för vidareutveckling av våra tjänster och för statistiska ändamål samt i direktreklam och erbjudanden av olika slag (givetvis kan du avanmäla dig i samband med utskicket).

Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas av LRF Konsult. Sådan begäran skickas skriftligen och undertecknad till LRF Konsults Kvalitetschef, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm. Till samma adress kan du även skicka begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet

För att leva upp till bestämmelserna i Penningtvättlagen måste vi på LRF Konsult säkerställa identiteten på våra kunder. Detta innebär att vi kan komma att be dig om giltig id-handling när du vill bli kund hos oss.

Utöver detta har även LRF Konsult enligt Penningtvättlagen en skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorverksamhet till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.