100.000 kronor och brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Nominering till Anders Walls landsbygdsstipendium 2016. Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 100.000 kr har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.

Stipendiaten förväntas också delta i ett brett och aktivt nätverk – Wallumni.

Vi söker kvinnor och män i 20-30 årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Stipendiet, som är avsett att användas till kompetensutveckling, delas ut den 28 januari 2016 i Stockholm vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

Närmare upplysningar lämnas av Kenneth Alness, telefon 070-514 47 14.

Sänd fullständig ifylld nomineringsblankett senast den 2 november 2015 per e-post till aw.landsbygdsstipendium@ksla.se eller till Anders Walls Stipendiekommitté, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin, Box 6806, 113 86 Stockholm.

Nomineringsblankett>>

Stipendium

Bild: Anders Wall med 2015 års landsbygds-stipendiat, Otto Ramsey, Skäret, Skåne. Otto bidrar som ung lammuppfödnings-entreprenör till den lokala landsbygdsutvecklingen. Genom företaget Kulla Lamm hanterar han på ett ekologiskt sätt alla led från jord till bord- från uppfödning med kött, - ull och skinnprodukter till såväl egen restaurang med företrädesvis lokala råvaror som grossistverksamhet och gårdsbutik.

Kontakta oss