VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

22 studenter antagna till LRF Konsult Internship hösten 2017

Nu är det klart att LRF Konsult kommer att ta emot 22 stycken drivna och kvalificerade praktikanter till Internship på 19 kontor i landet med start hösten 2017.

Praktikanterna som antagits till programmet har företagsekonomisk inriktning där 13 studenter läser till agronom, jägmästare eller lantmästare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. De övriga nio praktikanterna studerar på andra företagsekonomiskaprogram i landet.

Satsar stort

- Vi satsar stort på Internship för att ge studenter möjlighet att få yrkeskunskap genom praktik som rådgivare på LRF Konsult. Internship ger deltagarna en unik möjlighet att få insyn i LRF Konsult och hur det är att arbeta som rådgivare hos oss. De får en fantastisk möjlighet att kombinera praktik där de genomför utvecklande arbetsuppgifter som ska leda till utveckling både för sig själva och LRF Konsult. Detta kombineras med gedigen utbildning, tematräffar, ett större projekt och ett uppstyrt praktikprogram, säger Henrik Henrik GradinGradin HR-chef LRF Konsult.

- För att kunna erbjuda landets småföretagare bästa möjliga rådgivning måste vi vara med och konkurrera om Sveriges vassaste talanger. Internship är ett bra sätt för oss att attrahera och testa framtida potentiella nya medarbetare, fortsätter Henrik.

Praktikprogram

Internship är ett praktikprogram som pågår under fyra månader, september-december, där deltagarna under minst en dag i veckan praktiserar på ett av LRF Konsults 130 kontor. Internship kan därför kombineras med studier. För att främja kunskapsutbytet mellan deltagarna i programmet och skapa förutsättningar för att de ska kunna bidra till att utveckla organisationens arbetssätt och strategier framåt, anordnas även gemensamma tematräffar på huvudkontoret. Studenterna får även specialutformade utbildningar och ett större projekt som avslutningsvis presenteras för ledningsgrupp och organisationens chefer.

- Vi ser deltagarna som självklara förändringsledare på våra lokala kontor. De är en viktig resurs för vår utveckling och satsning framåt eftersom de får vara med och påverka utvecklingen framåt, avslutar Henrik Gradin.

Följande orter deltar i årets Internship

Umeå, Östersund, Borlänge, Falun, Bollnäs, Katrineholm, Uppsala, Mellerud, Mariestad/Hallsberg, Norrköping, Göteborg, Skara, Borås, Tranås, Värnamo, Ljungby, Halmstad, Kristianstad och Malmö.

För mer information vänligen kontakta

Frida Karlsson, HR specialist, 08-700 20 44, frida.karlsson@lrfkonsult.se
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig, 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se

 

Träffa våra studenter som var med i Internship 2016