Återinförs arvs- och gåvoskatten?

En fråga som diskuteras framför allt i media är om arvs- och gåvoskatten ska återinföras. Detta efter att LO och Saco gjorde ett utspel om att det är dags för en större skattereform som ska föregås av en parlamentarisk utredning.

I deras förslag ligger bl.a. att kapitalinkomster och arbetsinkomster bör beskattas likvärdigt (bl.a. att den s.k. värnskatten ska avskaffas).

Enligt fackförbunden ligger i detta även att det bör övervägas att återinföra arvs- och gåvoskatten. För det första är utspelet en önskan om en utredning där just dessa skatter skulle kunna vara ett delmoment. För det andra skulle ett återinförande vara en del i en ny kapitalvinstbeskattning, i praktiken en form av progression.

Kommentar
Viktigt att framhålla i sammanhanget är att detta är ett inspel från två parter på arbetsmarknaden om frågor som bör övervägas i en större parlamentarisk utredning. Finns det förutsättningar idag för en sådan utredning? Såvitt går att bedöma är förutsättningarna i princip obefintliga. En långsiktigt hållbar reform kräver nämligen en blocköverskridande överenskommelse.
Svaret på frågan är att det idag inte är aktuellt att återinföra arvs- och gåvoskatten.