Att välja en auktoriserad redovisningskonsult är en tydlig kvalitetsstämpel

Den alltmer digitaliserade världen har utvecklat yrket som redovisningskonsult genom att det blir ett större fokus på analys och proaktiv rådgivning.

Tillsammans med Srf konsulterna lyfter nu LRF Konsult auktoriseringen av yrkesrollen till nästa nivå och gör en satsning för att höja och synliggöra kvaliteten på rådgivning genom auktoriserade medarbetare.

- I en bransch där fokus på kvalificerad rådgivning ökar i takt med att redovisningen digitaliseras blir våra medarbetares rådgivningskompetens allt viktigare. För att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag måste vi säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kompetens till våra kunder. Genom att våra redovisningskonsulter är auktoriserade enligt REX säkerstället vi en kvalitetssäkrad rådgivning till kund, säger Katarina Klingspor, VD på LRF Konsult.

Auktoriserade redovisningskonsulter blir en allt viktigare strategisk partner för landets småföretagare vilket också gör att det är ett framtidsyrke. De är delaktiga i kundföretagets löpande redovisning, genom rådgivningen skapas hög redovisningskvalitet. Med årsredovisningenskapar den auktoriserade konsulten ett modernt kvalitetskvitto åt företaget.

- En auktorisation innebär ett stort kompetenslyft samt en kvalitetsstämpel. Det ger en kraftfull yrkesidentitet samt visar på att du kan erbjuda våra kunder kvalificerad och branschspecifik rådgivning för att skapa tydligt kundvärde för företagaren, säger Katarina Klingspor.

Mikael Carlsson- Som företagare ska du efterfråga detta kvalitetskvitto som bekräftar att lagar och regler har följts, att rimlighetskontroller har gjorts, felaktigheter rättats och redovisningsuppdraget följt branschstandarden, Rex. Att löpande kunna använda redovisningen som beslutsunderlag och lita på att räkenskaperna håller god kvalitet är ett viktigt skäl till att välja en auktoriserad redovisningskonsult, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

Vad krävs för att bli auktoriserad redovisningskonsult?

Det finns olika sätt att bli auktoriserad redovisningskonsult. Det vanliga sättet är att man läser en universitets- eller högskoleutbildning samt har jobbat i minst 3 år med kundansvar för att kunna avlägga auktorisationsexamen. Om man inte har en examen sedan tidigare kan man gå hela utbildningen via Srf konsulterna. Dock behöver man jobba i minst tre år med kundansvar. Läs mer om hur man blir auktoriserad redovisningskonsult på Srf konsulterna.

Mer information om auktorisering finns på www.srfkonsult.se.

Mirsada SljivoÄr du nyfiken på vad du kan göra för att bli auktoriserad och hur utbildningen är?

Läs intervjun med Mirsada Sljivo som under våren blir färdig med sin SRF auktorisering. Klicka på blå länken nedan och läs!

Träffa Mirsada»

Kontakta oss