Vi träffar Mirsada Sljivo — auktoriserad redovisningskonsult

Läs intervjun med Mirsada Sljivo som under våren blir färdig med sin SRF auktorisering.

SRF Auktoriserad redovisningskonsult

Hur länge har du arbetat på LRF Konsult och vad har du för roll idag?

I år är det 5 år sedan jag började arbeta på LRF Konsult. Innan arbetade jag på en mindre redovisningsbyrå som blev förvärvad av LRF Konsult i 

Mirsada Sljivo

oktober 2012. Där jobbade jag som redovisningsassistent med löpande bokföring samt bokslutsförberädelser. Jag hade samma arbetsuppgifter i början av min anställning hos LRF Konsult men eftersom mina ambitioner från början var att utvecklas så fick jag nya arbetsuppgifter ganska snabbt. Jag började jobba mer och mer med bokslut och deklaration samt fick kundansvaret vilket jag i stort sett jobbar mest med idag.

Du går en auktorisationsutbildning via Srf. Hur kommer det sig att du valde att gå den?
Den här utbildningen går jag tack vare min chef och LRF Konsult såklart. Egentligen så ville jag läsa på högskolan för att sen bli auktoriserad genom Srf Konsulterna. Då jag inte läste gymnasiet i Sverige så behövde jag komplettera mina betyg med vissa ämne för att kunna söka till högskolan. När jag blev klar med det så berättade jag för min chef om mina planer.

Min chef föreslog att jag skulle gå en auktorisationsutbildning via Srf Konsulterna istället för att läsa på högskolan. Detta innebar att jag skulle kunna jobba och läsa på distans i tre år och bli auktoriserad. Det kändes som en jättebra lösning för mig och jag tackade därför ja till att läsa auktorisationen via Srf Konsulterna. Det bästa är ju att man läser teori och samtidigt så får man praktik på jobbet då blir det mer på riktigt. Man förstår mer och kan använda sin kunskap nästan direkt dagen efter föreläsningen.

Vad krävs för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult?

För att bli Auktoriserad Redovisningskonsult behöver man ha läst en universitets eller högskoleutbildning samt ha jobbat i minst 3 år med kundansvar för att kunna avlägga auktorisationsexamen och om man klarar det så blir man Srf auktoriserad. Om man inte har en examen sedan tidigare så kan man gå hela utbildningen via Srf Konsulterna. Dock behöver man jobba i minst tre år med kundansvar.

Vad innebär utbildningen och vilka steg går ni igenom?

Utbildningen som jag går heter Auktorisationsutbildning PLUS och kan genomföras på drygt 1,5 år beroende på förkunskaper och i vilken takt man vill läsa. Utbildningen är uppdelad i fem delkurser med en tentamen efter varje delkurs, och kan startas med vilken delkurs som helst under året.

Det är fem föreläsningsdagar för varje delkurs sen är det mycket självstudier. Kursmaterial är likadant som på högskolan, lärare kommer oftast från Handelshögskolan i Göteborg. Det som är bra med utbilningen är att man själv väljer i vilken ordning man vill läsa kurserna, samt att man kan läsa i sin egen takt. Med tanke på att vi har mycket att göra på våren för oss så kan man även välja att ta en paus just den perioden och fortsätta när säsongen är klar. Det är jättebra!

Hur kombinerar du arbetet med utbildningen?

Att både jobba och studera kan vara både roligt och jobbigt. Man måste planera sin tid smart och prioritera det som är viktigare. Jag hade planen och ambitionen att läsa minst en till två timmar varje dag efter jobbet vilket jag har gjort och det har fungerat ganska bra.

Jag har valt att vara ledig från jobbet några dagar innan tentan för att kunna gå igenom allt och förbereda mig på bästa sätt. Det är utmanande att kombinera jobb och studier men det har varit jättebra eftersom jag kan tillämpa mina nya kunskaper i jobbet och därmed ge ännu bättre rådgivning till våra kunder. Det ska bli skönt att bli klar och få ut min auktorisation. Vilken belöning!

Vad ser du att en auktorisation kan ge dig?

Att utbilda mig till en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult ser jag som en investering i min yrkesutveckling som stärker mitt självförtroende som skicklig redovisningskonsult . Den ger mig kvitto på min kompetens. En Srf auktorisation är tydlig kvalitetstämpel ut mot marknaden. Auktorisationen ger också fördelar för LRF Konsult, som tydligt kan visa på företagets kompetens och signalera kvalitet till företagets kunder.

Hur tror du att ditt uppdrag kommer att förändras efter auktorisationen?

Mitt uppdrag har redan förändrats och jag har genom utbildningen vuxit i min roll som kundansvarig. Nu när jag blir klar med utbildningen så kommer jag att kunna ta större uppdrag och genomföra alla delar i kundmötet och arbetet på egen hand.

Kontakta oss