VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Åtta av nio i arbete efter avslutat migrationsprojekt

Under våren inledde LRF Konsult ett migrationsprojekt där man under 3-6 månader erbjöd nio nyanlända praktikplatser inom ekonomi och administration.

Efter avslutad praktikperiod kan vi konstatera att 8 av 9 praktikanter erbjudits en anställning på något av LRF Konsults 130 kontor. Migrationsprojektet har skett i samarbete med Arbetsförmedlingen och Korta Vägen som är de som förmedlat kandidater till praktikplatserna.

— Målet med satsningen har varit är att bidra till kunskap och vara en väg in på den svenska arbetsmarknaden och därför är vi glada att nu kunna erbjuda åtta av nio praktikanter en riktig anställning, säger Urban Rydin, Skattechef.

Praktikanterna har alla haft en ekonomisk ofta högre akademisk utbildning eller erfarenhet av administrativt arbete. En viktig del i praktiken har därför varit att ta till vara på deras kompetens och se den som en resurs.

— Vi vet att det finns hög kompetens, unika erfarenheter och värdefulla kunskaper bland många av de personer som nyligen kommit till Sverige från andra länder. För oss är mångfald en viktig förutsättning för att kunna möta våra kunders behov i ett allt mer mångkulturellt samhälle, säger Frida Karlsson HR-specialist.

En av dem som fått erbjudande om arbete är Elissa Germanos från Libanon som har en utbildning i redovisning och masterexamen i organisationsförvaltning:

— Praktiken har varit lärorikt på många sätt. Dels har jag utvecklat min svenska, dels har jag lärt mig mycket inom min yrkesroll.

Nu när praktiken är slut kommer jag börja jobba med ett marknadsprojekt som bland annat innebär att jag ska arbeta för att underlätta kontakten med nyanlända som ska starta eget företag i Sverige. Det är jätteroligt att man på LRF Konsult vill fortsätta att satsa på mig.


För mer information

Frida Karlsson, HR-specialist, genom kontaktformuläret här bredvid.